خوراک آراِس‌اِس

بایگانی برچسب‌ها: حافظ

۹۵۰۱۰۱

نوشته‌شده در

چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی
ز عاشقان به سرود و ترانه یاد آرید