۹۵۰۱۰۱

چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی
ز عاشقان به سرود و ترانه یاد آرید

که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ

از یلدایی که دیگه تقویم ورق نخورد ۵ سال گذشته و هم‌چنان …

از سمت ِ کبوتر قفسی می‌آید


باز هم از ته ِ این کوچه کسی می‌آید
اتفاقی‌ست که با طعم ِ گسی می‌آید
اس‌ام‌اس دادی و احوال ِ مرا پرسیدی
ای … بدک نیست، گمانم نفسی می‌آید!
خواستم تا بگریزم، بروم گم بشوم
دیدم از سمت ِ کبوتر قفسی می‌آید
بسته‌ام پنجره‌ها را که هوا غم دارد
غصه از بام و در و پیش و پسی می‌آید
پی ِ تدفین ِ خودم رفتم و با من گفتند
گورکن، تا تو به اینجا برسی می‌آید
صبر کن چوب ِ حراجی به دل ِ خسته مزن
«زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید…»

«اگر انار شوم» مجموعه‌ی اشعار زری کاربخش راوری است که «نشر نون» منتشر کرده است. این روزها که دیگر اینترنتی نمانده است مشغول خواندن این کتاب هستم و کم و بیش از اشعار آن لذت می‌برم. خوشحالم که نشر تازه‌تأسیس نون با عنوان منظومه‌ی شعر و داستان ایرانی، با یک مدیر خوش‌ذوق آمده است تا یار مهربان باشد. به شما هم پیشنهاد می‌کنم مجموعه‌ی کتاب‌های «نشر نون» را از دست ندهید. در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران می‌توانید این کتاب‌ها را در کنار کتاب‌های «نشر آموت» تهیه کنید.
نشانی در نمایش‌گاه کتاب؛ مصلی – شبستان – ناشران عمومی – ردیف ۳۲ – غرفه‌ی ۴۶  – روبروی نشر نی

تا کیمیای عشق بیابی

گر در سرت هوای وصال است حافظا
باید که خاک درگه اهل هنر شوی

+

رقصی چنین

می‌گوید آن رباب که مردم ز انتظار
دست و کنار و زخمه عثمانم آرزوست
من هم رباب عشقم و عشقم ربابی‌ست
وان لطف‌های زخمه رحمانم آرزوست

مولوی

آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

ببرد از من قرار و طاقت و هوش
بت سنگین دل سیمین بناگوش
نگاری چابکی شنگی کلهدار
ظریفی مه وشی ترکی قباپوش
ز تاب آتش سودای عشقش
به سان دیگ دایم می‌زنم جوش
چو پیراهن شوم آسوده خاطر
گرش همچون قبا گیرم در آغوش
اگر پوسیده گردد استخوانم
نگردد مهرت از جانم فراموش
دل و دینم دل و دینم ببرده‌ست
بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش
دوای تو دوای توست حافظ
لب نوشش لب نوشش لب نوش

یلدای ۱۳۹۰ به روایت حافظ

برای سمیه توحیدلو

غریبه دشمن ِ تو نیست
رمال ِ بی‌دل دشمنه
وقتی که شلاق می‌زنه
این خودشه که … می‌شکنه

– شهیار قنبری