روزانه

اگه تو غم بشی من دردم

به سرعت ترم‌های دانشگاه، ماه‌های مثلآ خوشی می‌گذرد و باز هم درد و غم از راه می‌رسد. مشکلی ندارم قبلآ هم گفته‌ام. اما محرم امسال محرم سیاسی ما هم شده. از هر طرف مشکلات مثل بختک رومون افتاده از یک طرف دولتمردان بی‌خیالند! از یک طرف بودجه نداریم. از یک طرف غم و درد و رنج از راه می‌رسد.
مردم هم آینه‌ی دق‌اند مصداق همان مصرع اگه تو غم بشی من دردم*. هرچه غم و غصه بیشتر شود بیشتر اشک می‌ریزند و می‌شکنند.
در ضمن بالاخره حوصله‌مان گرفت و تصمیم گرفتیم لینکدونیمان را خوشمزه کنیم. بقیه توضیحات هم که در زیر لینکدونی اومده. فعلآ فید و آنلاین بودن را عشق است.
======================================
* قسمتی از ترانه‌ی «پرستش» با صدای شهرام شب‌پره از آلبوم «هیچ کجا ایران نمیشه»

Advertisements