پراکنده‌نوشت

همیشه

همیشه یک غم و یک درد و یک کابوس (ایرج جنتی‌عطایی/داریوش)
گاهی مسیر جاده به بن‌بست می‌رود (افشین یداللهی/علیرضا عصار)
از اینجا تا شهر غم راهی دور و درازه (؟/شهرام شب‌پره)

Advertisements