خوراک آراِس‌اِس

چشات حرمت زمینه

نوشته‌شده در

در چشمانت گم می‌شوم وقتی مرا نگاه می‌کنی. در عمق چشمانت به تن عریان تو میان گلبرگ و نسیم غرق می‌شوم و چشمان تو هرگاه از من خسته می‌شود نگاهش را می‌دزدد. قلبم در نگاهت جا می‌ماند و من در حسرت چشمانت می‌سوزم. کاش دنیا چشمان تو بود.

Advertisements

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.