روزانه

خواستن و نتوانستن مسئله این است

فرق کسانی که در آمریکا سیتی‌زن هستند با کسانی که اینجا یعنی در ایران اقامت دارند بودن یا نبودن نیست! بلکه فرق ما این است آن‌ها می‌خواهند و می‌توانند اما ساکنان اینجا می‌خواهند ولی نمی‌توانند.
نگاه کنید:
رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد عراق و افغانستان را بگیرد و می‌تواند، اما رئیس‌جمهور اسلامی ایران می‌خواهد اسرائیل را از بین ببرد و نمی‌تواند!
سینماگران آمریکا می‌خواهند فیلم دلخواهشان را بسازند و می‌توانند اما سینماگران ایران می‌خواهند و نمی‌توانند.
نویسندگان و روزنامه‌نگاران آمریکا می‌خواهند در نقد و کوبیدن سیاست‌های دولتشان آشکارا بنویسند و می‌توانند اما در اینجا می‌خواهند و نمی‌توانند.
مردم آمریکا می‌خواهند از لحظاتشان لذت ببرند و اختیار تن و بدن خود را داشته باشند و می‌توانند اما مردم ایران می‌خواهند و نمی‌توانند.
ساکنان آمریکا می‌خواهند در اینترنت پشتک بزنند و می‌توانند اما ایرانی‌ها می‌خواهند اما بیشتر از ۱۲۸ کیلوبایت نمی‌توانند.
آمریکایی‌ها می‌خواهند پیشرفت کنند و می‌توانند اما مردم ایران می‌خواهند و نمی‌توانند.
آمریکایی‌ها می‌خواهند سلطان دنیا باشند و می‌توانند اما ایرانی‌ها می‌خواهند و نمی‌توانند.
ساکنان آمریکا می‌خواهند از حقوق برابر برخوردار باشند و می‌توانند اما ساکنان ایران می‌خواهند و نمی‌توانند.
مردم آمریکا می‌خواهند به رئیس‌جمهورشان بخندند و می‌توانند اما مردم ایران می‌خواهند و هرگز نمی‌توانند!
و از این دست خواستن‌ها و نتوانستن‌ها زیاد است…

Advertisements

2 دیدگاه برای «خواستن و نتوانستن مسئله این است»

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.