حرف

رولینگ

وقتی اسم «هری پاتر» و خالقش [+] رو میشنوم به شدت یاد این سایت محبوب میفتم! خب هر کس یه جور به این قهرمان پرفروش علاقه داره دیگه.

Advertisements