خوراک آراِس‌اِس

خواست من

نوشته‌شده در

خواست من اصلآ نابودی انسانها نیست خواست من صلح است.
اصلآ دوست ندارم بر هیچ فرد یا کشوری عبارت مرگ بر اضافه کنم.
دوست ندارم هیچ کلمه ای از نقشه جهان محو بشه همونطور که دوست ندارم خلیج فارس محو بشه.
دوست ندارم در آرزوهایم نابودی چیزی را از خدا بخواهم.
فقط میخواهم با همه دوست باشم اینکه خواسته زیادی نیست.
آقای سخنگوی ملت مرا به مردم مورد نظرت اضافه نکن من نمیخواهم کسی بعدآ مرا بازخواست کند…
پ.ن: منتظر نوشته طنز من در مورد بکارت باشید فکر کنم هنوزم دیر نشده که من راجع بهش بنویسم!

Advertisements

یک پاسخ

  1. سلام نه بابا نگوووو
    یه دفعه دیدی فرار کردنا
    ولی بدون شوخی
    خوب بود

    دوست داشتن