قدم اول

چمدانم را بسته ام، آماده ام تا قدم بردارم و به مقصدی که هیچ تصویری از آن در قاب عکس خیالم نیست راهی شوم.
قدم من قلم است و راه من هم نوشتن که جز این هیچ نمیدانم، در میان شلوغی انسانها، جایی که امید از آب هم بیرنگتر است و به هنگامی که مرگ از زندگی راحت تر است قدم اول را برمیدارم، گذشته ام را گذرانده ام به آینده ام چشم دوخته ام ، دوست دارم که راه من شما نیز با من همسفر شوید و یاریم کنید تا پستی و بلندیهای راه مرا از حرکت باز ندارد.
از
اینجا گذشته ام، از طوفان عبور کرده ام، سرگیجه ام را پایان داده ام و حال به راه من رسیده ام، راهی که باید طی شود…

6 نظر برای “قدم اول

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.